Dịch Vụ Chuyên Gia Hỗ Trợ Đào Tạo Và Xử Lý Sự Cố Cho Nhà Máy

Dịch Vụ Chuyên Gia Hỗ Trợ Đào Tạo Và Xử Lý Sự Cố Cho Nhà Máy

Dịch Vụ Chuyên Gia Hỗ Trợ Đào Tạo Và Xử Lý Sự Cố Cho Nhà Máy

Dịch Vụ Chuyên Gia Hỗ Trợ Đào Tạo Và Xử Lý Sự Cố Cho Nhà Máy

Dịch Vụ Chuyên Gia Hỗ Trợ Đào Tạo Và Xử Lý Sự Cố Cho Nhà Máy
Dịch Vụ Chuyên Gia Hỗ Trợ Đào Tạo Và Xử Lý Sự Cố Cho Nhà Máy
24/10 Đường số 12, Phường 5, Q Gò Vấp Phone: 0987 101 552 - 0987 101 552 Email: info.antriviet@gmail.com

Dịch Vụ Chuyên Gia Hỗ Trợ Đào Tạo Và Xử Lý Sự Cố Cho Nhà Máy

Thiết kế, lắp đặt các sản phẩm cân trong công nghiệp
07:35 01-01-2020
Thiết kế, lắp đặt các sản phẩm cân trong công nghiệp, cân bàn, cân bồn, cân theo mẻ, cân kiểm tra, băng tải cân, cầu cân xe,...
Thiết kế, lắp đặt hệ thống quản lý tòa nhà
07:20 01-01-2020
Thiết kế, lắp đặt hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), công nghệ nhà thông minh (Smart Home), hệ thống an toàn an ninh (Sercurity System);
Thiết kế, tích hợp các giải pháp về đo lường, điều khiển tự động trong công nghiệp
07:19 01-01-2020
Thiết kế, tích hợp các giải pháp về đo lường, điều khiển tự động trong công nghiệp. Các hệ thống điều khiển: PLC, HMI, SCADA, DSC,...
Dịch vụ bảo trì, nâng cấp
07:12 01-01-2020
Dịch vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống cũ. Lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ hệ thống. Liên kết đào tạo các hệ thống điện;
backtop