Dịch vụ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT
Dịch vụ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT
24/10 Đường số 12, Phường 5, Q Gò Vấp Phone: 0987 101 552 - 0987 101 552 Email: info.antriviet@gmail.com

Dịch vụ

Thiết kế, lắp đặt các sản phẩm cân trong công nghiệp
07:35 01-01-2020
Thiết kế, lắp đặt các sản phẩm cân trong công nghiệp, cân bàn, cân bồn, cân theo mẻ, cân kiểm tra, băng tải cân, cầu cân xe,...
Thiết kế, lắp đặt hệ thống quản lý tòa nhà
07:20 01-01-2020
Thiết kế, lắp đặt hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), công nghệ nhà thông minh (Smart Home), hệ thống an toàn an ninh (Sercurity System);
Thiết kế, tích hợp các giải pháp về đo lường, điều khiển tự động trong công nghiệp
07:19 01-01-2020
Thiết kế, tích hợp các giải pháp về đo lường, điều khiển tự động trong công nghiệp. Các hệ thống điều khiển: PLC, HMI, SCADA, DSC,...
Lắp đặt hệ thống năng lượng xanh
07:16 01-01-2020
Lắp đặt hệ thống năng lượng xanh: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối.
Dịch vụ bảo trì, nâng cấp
07:12 01-01-2020
Dịch vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống cũ. Lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ hệ thống. Liên kết đào tạo các hệ thống điện;
Thiết kế và xây dựng hệ thống điện
07:10 01-01-2020
Thiết kế và xây dựng hệ thống điện trung thế, hạ thế, tự phân phối, tự điều khiển cho các nhà máy, xí nghệp;
backtop