CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT

CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT
CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG AN TRÍ VIỆT
24/10 Đường số 12, Phường 5, Q Gò Vấp Phone: 0987 101 552 - 0987 101 552 Email: info.antriviet@gmail.com
Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH

Khách hàng: CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH
Trụ sở: KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Địa điểm thực hiện: KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Công việc: Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC cho máy nghiền từ Schneider Quantum lên M58.

backtop